ПЛАН

проведення тижня початкових класів

Миколаївської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №44

/Files/images/plan_tijnya/Слайд2.JPG /Files/images/plan_tijnya/Слайд3.JPG

/Files/images/plan_tijnya/Слайд4.JPG /Files/images/plan_tijnya/Слайд5.JPG

/Files/images/plan_tijnya/Слайд6.JPG

Організація навчально-виховного процесу в початковій школі (2015/2016 н.р.)

У 2015/2016 навчальному році основними завданнями початкової школи є підвищення якості освітніх послуг: впровадження компетентнісного підходу до організації навчально-виховного процесу та системи оцінювання навчальних досягнень учнів; покращення умов навчання та виховання молодших школярів, насамперед, першокласників (облаштування кімнат для відпочинку (сну), гральних куточків, ігрових кімнат тощо); забезпечення успішного функціонування груп продовженого дня; забезпечення готовності до впровадження оновленого змісту початкової освіти, який реалізується через ланцюжок: Державні стандарти – програми – підручники.

У початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів продовжується впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 462 від 20.04.2011 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти». На виконання наказів МОНУ від 22.05.2015 року № 1/9-253, Департаменту освіти і науки від 29.05.2015 № 282 «Про робочі навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2015/16 навчального року п. 3.6 навчальні заняття організовуються за семестровою системою: І семестр — з 1 вересня до 25.12.2015 року, ІІ семестр — з 11.01 до 27.05.2015 року.

Упродовж навчального року для учнів проводяться канікули: орієнтовно, осінні - з 31 жовтня по 4 листопада, зимові - з 26 грудня по 10 січня, весняні - з 26 по 31 березня 2015 р. У кінці навчального року загальноосвітні заклади приймають рішення про доцільність проведення навчальних екскурсій (наказ МОН України від 25.05.2015 № 1/9 – 253 «Про структуру 2015/2016 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів»).

Робочі навчальні плани для 1-4 класів складаються на основі Типових навчальних планів початкової школи, затверджених наказом МОН молодь спорту України від 10.06.2011 № 572 із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки від 16.04.2014 року за №460:

  • для початкових шкіл з українською мовою навчання за Типовими навчальними планами спеціальних навчальних закладів цього типу, затвердженими наказом МОН України від 03.11.2004 р.№ 849(зі змінами, внесеними наказом МОН України від 11.09.2009 р.№ 852);
  • для загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку: І ступінь (підготовчий, 1—4 класи) за Типовими навчальними планами спеціальних навчальних закладів цього типу, затвердженими наказом МОН України від 03.11.2004 р.№ 849(зі змінами, внесеними наказом МОН України від 11.09.2009 р.№ 852);
  • Для загальноосвітніх навчальних закладів 1 ступеня, які працюють за науково педагогічним проектом «Інтелект України» за Типовим навчальними планами, затвердженими наказом МОН України від 04.12.2014 року №1439.

Відповідно до вимог Державного стандарту початкової загальної освіти розроблено навчальні програми інваріантної складової (наказ МОН молодь спорту України від 12.09.2011 «Про навчальні програми для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів»).Варіативною складовою кожного з Типових навчальних планів для учнів 1-4-х класів передбачено: 2 год. з укр. мовою навчання; 1 год. з іншої мови національних меншин; 1год. - 1 клас спеціалізованої школи з українською мовою навчання і поглибленим вивченням іноземних мов; 2 год. – 2 клас спеціалізованої школи з українською мовою навчання і поглибленим вивченням іноземних мов; 2 год. – 3 клас спеціалізованої школи з українською мовою навчання і поглибленим вивченням іноземних мов; 1 год. - 4 клас спеціалізована школа з українською мовою навчання і поглибленням вивченням іноземних мов.

Відповідно до наказу Департаменту освіти і науки від 29.05.2015 року № 282 «Про робочі навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2015/16 навчального року» варіативну складову робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладах рекомендуємо сформувати самостійно з урахуванням освітніх потреб учнів, рекомендацій МОНУ, пропозицій Департаменту освіти і науки. Організація індивідуальних та групових занять у початкових класах ЗНЗ здійснюється відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 28.07.2004р. за № 1/9-406 «Про облік і проведення індивідуальних і групових занять». Впроваджуючи в початкових класах курси за вибором, необхідно дотримуватися вимог «Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» (ДСанПіН 5.2.008-01) щодо гранично допустимого тижневого навантаження учнів початкових класів. Крім того, викладання курсів за вибором здійснюється з обов’язковим урахуванням побажань батьків. Вибір будь-якого курсу має бути обговорено на батьківських зборах та засіданнях педагогічної ради навчального закладу.

Календарне планування з предметів інваріантної та варіативної складових Типових навчальних планів складається на основі Програм для 1–4 класів середньої загальноосвітньої школи (К.: Початкова школа, 2012 та відповідно до змін наказу МОНУ від 25.05. 2015.№ 584 «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-3 класів»); Програм курсів за вибором для загальноосвітніх навчальних закладів (Варіативна складова Типових навчальних планів 1-4класи (Т.Мандрівець, 2009-2012р. / Упор.: Л.Ф.Щербакова, Г.Ф. Древаль).

Вивчення навчальних предметів у початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів здійснюєтьсяза підручниками(2012-2015 року видання)та навчальними посібниками, рекомендованими Міністерством до використання в навчальних закладах, зазначеними в основному та додатковому переліках навчальної літератури для використання у початковій школі загальноосвітніх навчальних закладів у 2015/2016 навчальному році та розміщених на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки (http://www.mon.gov.ua/images/files/doshkilna-cerednya/serednya/metod-rekomend/1/pochat_shkola9.doc).

Оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів у 2015/2016 навчальному році здійснюватиметься відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи (наказ Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013р. № 1222 та листа Міністерства освіти і науки України від 28 січня 2014 року № 1/9 –74 «Інструктивно-методичний матеріал щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів».

Оцінювання здійснюється вербально: у першому класі з усіх предметів інваріантної складової; у 2-4 – з предметів інваріантної складової: «Інформатика», «Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво», «Основи здоров’я», «Фізична культура». При оцінюванні знань, умінь і навичок учнів 2 класу (Iсеместр) за рішенням педагогічної ради замість балів використовуються словесні (вербальні) оцінки.

Під час оцінювання навчальних досягнень учнів вчителю варто пам'ятати, що чим більше розгорнутим та аргументованим буде коментар учителя, тим більше він спонукатиме навчальну мотивацію дитини, активізуватиме її ресурси. Необхідно створювати на уроках такі умови, коли невдоволеність від невдачі спонукала б дитину шукати кращі способи навчальної діяльності. Педагогічна оцінка має бути тактовною; не акцентованою на невдачах дитини, а здатною створювати сприятливий емоційний фон для подолання труднощів. Під час словесного оцінювання вчителю необхідно дбати про домінування позитивних переживань. Крім того, слід намагатися створювати ситуацію успіху, коли дитина відчуває себе особистістю, яку шанують, розуміють, до думки якої прислухаються.

Учням першого класу домашні завдання не задаються(ДСанПіН 5.5.2.008-01). Граничний обсяг домашнього завдання у 2-4 класах не повинен перевищувати:2 кл - 45 хв, 3 кл – 70 хв, 4 кл – 90 хв.На вихідні та канікулярні дні учням початкових класів домашнє завдання не задаються.

Під час проведення оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів звертаємо увагу на нову інструкцію щодо заповнення класного журналу для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів (Наказ МОНУ України від 08.04.2015 року № 412).

Прийом і зарахування дітей до першого класу ЗНЗ здійснюється на безконкурсній основі відповідно до правил прийому дітей (наказ Міністерства освіти і науки України від 07.04.2005 р. за №204). Наголошуємо на неприпустимості проведення тестування, вступних випробувань, співбесід із метою перевірки знань дітей з навчальних предметів. Конкурсне приймання до 1-го класу передбачене лише за умови вступу дитини до спеціалізованої школи (школи-інтернату) з поглибленим вивченням предметів. Звертаємо увагу, що відповідно до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту за №1/9-552 від 21 липня 2011 року «Щодо терміну перебування дітей, які досягли шестирічного віку, у дошкільних навчальних закладах» вихованці шести (семи) років, які ідуть до школи з 1 вересня, мають право відвідувати дошкільний навчальний заклад до кінця оздоровчого періоду.

Для успішної адаптації першокласників до шкільного навчання особливу увагу слід приділити створенню сприятливого середовища, у якому перебуває дитина. Обов’язковим є дотримання Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу(http://mozdocs.kiev.ua/index.php?nav=1&ishideform=1&type_doc=26.).

У перших класах загальноосвітніх навчальних закладівтривалість уроків становить 35 хвилин, 2 - 4 клас – 40 хвилин.

Розклад уроків повинен ураховувати оптимальне співвідношення навчального навантаження протягом тижня, а також правильне чергування протягом дня і тижня предметів природничо-математичного і гуманітарного циклів з уроками музики, образотворчого мистецтва, трудового навчання, основ здоров'я та фізичної культури. При складанні розкладу уроків необхідно враховувати динаміку розумової працездатності учнів протягом дня та тижня.

Протягом навчального року робочий тиждень передбачає для учнів першого класудодатковий розвантажувальний день - четвер,у розклад якого не вводяться предмети, що потребують значного розумового напруження (математика, мови). Оскільки основним методом і формою навчання першокласників є гра, слід активно включати її в навчально-виховний процес. Гра має особливе значення для формування вміння вчитися та служить природним і незамінним засобом самовиховання, самонавчання, самопізнання, самореалізації дитячої особистості.

Для профілактики стомлюваності, порушення статури, зору учнів початкових класів на уроках письма, мови, читання, математики тощо необхідно на п'ятнадцятій хвилині кожного уроку проводитифізкультхвилинки та гімнастику для очей.

Особливу увагу вчитель має приділяти збереженню та зміцненню фізичного здоров’я учнів, їх моральному та громадянському вихованню. У зв’язку з цим має бути організована активна співпраця вчителя з батьками або особами, які їх замінюють, з медичними працівниками, шкільним психологом, з учителями - предметниками, вихователем групи продовженого дня, що передбачає:

  • вивчення індивідуальних можливостей та стану здоров’я кожного першокласника;
  • здійснення особистісно зорієнтованого навчання та виховання;
  • упровадження здоров’язберігаючих технологій у навчально-виховний процес;
  • спільна підготовка і проведення батьківських зборів;
  • психолого-педагогічна просвіта батьків (бесіди, лекторії для батьків).

Найкращим профілактичним засобом збереження психічного здоров'я в період адаптації першокласника до школи є уважне й лагідне ставлення батьків до дитини, розуміння ними її внутрішнього світу, проблем, переживань.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2009 р. № 1121 «Про затвердження Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу» (http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1121-2009-%EF) та Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01) для першокласників, які відвідують групи продовженого дня, необхідно організуватищоденний 1,5-годинний денний відпочинок (сон), не менше, ніж 1,5-годинну прогулянку на свіжому повітрі, а також спортивно-оздоровчі заняттядля учнів першого класу тривалістю не менш як 35 хвилин щоденно.

На інстурктивно-методичних нарадах щодо нового навчального року рекомендуємо опрацювати:

- зміни до навчальних програм для 1-3 класів, які вміщені в наказі МОНУ від 25.05.2015р. №584 "Про затвердження змін до навчальних програм для 1-3класів загальноосвітніх закладів";

- інструкцію щодо заповнення класного журналу 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів;

- інструктивно -методичний матеріал щодо контролю оцінювання навчальних досягнень учнів 1-4 класів;

-наказ Міністерства освіти і науки № 641«Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах».

Кiлькiсть переглядiв: 233

Фотогалерея

МИКОЛАЇВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 44 МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Знаменська, 2/6, м. Миколаїв, 54037

Дата останньої зміни 11 Лютого 2018

Цей сайт безкоштовний!